Horisontpuljen

I 2013 etablerede Horisont Rejser en pulje, hvor vi sammen med vores gæster støtter udvalgte projekter. Vi støtter udelukkende organisationer, som kan påvise gode og stabile resultater af deres arbejde og vi udvælger specifikke projekter, som vi støtter med donationer og igennem oplysningsarbejde. Projekterne har som oftest til formål at skabe bedre levevilkår for udsatte befolkningsgrupper i nogle af de områder, som vi rejser til, og fokuserer på børn, uddannelse og sundhed. Dette er områder, som ligger Horisont Rejser på sinde og som vi ved, at vores gæster også prioriterer højt.

Vi vægter gennemsigtighed højt, både hos os selv og hos de velgørenhedsorganisationer, som vi samarbejder med. Derfor støtter vi så konkrete projekter som muligt og omtaler projekterne på vores hjemmeside. Dette giver vores gæster mulighed for at følge deres bidrag hele vejen til den endelige modtager af vores fælles støtte og samtidig få et indtryk af, hvad støtten går til og hvilken vigtig forskel den gør for modtagerne.

SOS Børnebyerne

Horisontpuljen har siden 2018 samarbejdet med SOS Børnebyerne. SOS Børnebyerne er en veletableret organisation, som siden 1949 har givet forældreløse eller udsatte børn et trygt hjem og adgang til uddannelse og sundhed. SOS Børnebyerne er til stede verden over og udfører opsøgende socialt arbejde, uddanner SOS-mødre og giver børn og unge en tryg opvækst i særlige børnebyer. Horisontpuljen støtter børnebyerne i Phnom Penh i Cambodja og Luang Prabang i Laos. Begge lande og byer indgår i Horisont Rejsers program og vi ønsker at være med til støtte landenes udvikling på lang sigt. Vores fælles støtte er med til at finansiere de to børnebyer og sørge for uddannede lærere i skolen og pædagoger i børnehaven, mad på bordet og kærlig omsorg fra voksne, som påtager sig forældrerollen for børnene og giver dem et familieliv. Derudover går en del af bidraget også til arbejde i lokalområderne i Phnom Penh og Luang Prabang, hvilket bl.a. betyder, at børn udenfor børnebyerne også kan gå i SOS-skolen og få en uddannelse. En stor del af både Laos’ og Cambodjas befolkninger lever i fattigdom og støtten kan være med til at højne levestandarden i landene og på sigt bidrage til at løfte dem ud af fattigdommen.

Vores gæster har på nogle rejser igennem tiden haft mulighed for at besøge visse af de projekter, som vi sammen har støttet. Det er dog ikke muligt i disse år, da vi støtter SOS Børnebyerne. Her vil det hverken være etisk forsvarligt eller praktisk muligt at sende grupper ud at besøge børnebyerne, da det vil være forstyrrende for børnenes hverdag.

Sådan støtter du

Midlerne til vores støttepulje kommer fra vores gæster og fra Horisont Rejser. Som rejsedeltager har du mulighed for at donere 100 kr. til Horisontpuljen, og gør du det, donerer vi et tilsvarende beløb. Du donerer ved at sende pengene med MobilePay til 51 82 14 14.

Donationen er frivillig, men vi håber på, at vores gæster med dette beskedne beløb vil støtte et godt formål. Alle vores fælles donationer går ubeskåret til projekterne.

Horisontpuljen har i tidens løb støttet en række formål, som kan ses nedenfor:

  • IBIS (Bolivia)
  • Working School (Myanmar/Cambodia)
  • CARE Danmark (Vietnam)
  • Red Orangutangen (Indonesien)
  • Mission Øst (Armenien)
  • Solens Børn (Peru)
  • Verdens Skove (Nicaragua)
  • Vivamos Mejor (Guatemala)