Handelsbetingelser

Bestilling af rejsen
Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og returnere til os sammen med en fotokopi af billedsiden i dit pas samt betaling af depositum på 3000 kr. Når du har betalt depositum, er du tilmeldt rejsen. Er depositum ikke betalt rettidigt, bortfalder din reservation. Restbeløbet betales 8 uger før afrejse ved modtagelse af slutfaktura, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Afbestilling 
Afbestilling af rejsen skal foretages skriftligt. Hvis rejsen afbestilles inden 10 uger før afrejse, er det kun depositum, der går tabt. Ved afbestilling mindre end 10 uger før afrejse, ved udeblivelse eller ved for sent fremmøde vil rejsens pris være tabt. Hvis der på rejsemålet opstår naturkatastrofer eller begivenheder af krigslignende karakter indenfor et tidsrum af 2 uger før afrejse, refunderes hele rejsens pris. Tilbagebetaling er dog betinget af, at Udenrigsministeriet fraråder rejse til det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling.

Forsikring
Vi anbefaler at tegne en afbestillingsforsikring og en rejseforsikring. Vi formidler årsforsikringer gennem Europæiske (en årsrejseforsikring til hele verden koster ca. 660 kr. og en årsafbestillingsforsikring ca. 480). Du vil modtage police og faktura direkte fra Europæiske. Bemærk at en afbestillingsforsikring skal bestilles samtidigt med bestilling af rejse.

Aflysning 
Hvis en rejse må aflyses, tilbagebetales hele det indbetalte beløb. Rejsen gennemføres med minimum 10 deltagere, hvis ikke andet er nævnt. Hvis rejsen aflyses på grund af for få deltagere, vil dette ske senest en måned før afrejse (oftest før). En rejse kan også aflyses, hvis der i nærheden af rejsemålet er oprør, krigshandlinger eller naturkatastrofer.

Ændring af pris

Vi forbeholder os ret til prisforhøjelse som følge af forhold, vi ikke har mulighed for at tage højde for på forhånd, f.eks. forhøjede fly- og biltransportpriser, forhøjede skatter og afgifter, oliepriser, ændrede valutakurser. Prisforhøjelsen vil ikke overstige 10% af rejsens pris, og den vil blive varslet senest 20 dage før afrejse.

Ændring af rejseplan
Det kan forekomme, at afrejse- og hjemrejsedatoer må rykkes på grund af ændringer i flyselskabernes tider eller aflyste fly, som vi ikke kan holdes ansvarlige for. Der kan på enhver rejse opstå uventede situationer, der nødvendiggør en ændring af rejseplanen. Dette er en beslutning, der tages på stedet af den danske rejseleder i samråd med vores samarbejdspartner. Hvis en del af den planlagte rute må ændres på grund af force majeure eller force majeure-lignende situationer, kan vi ikke gøres økonomisk ansvarlig herfor. Såfremt en rejseleder må melde fra, er Horisont Rejser ansvarlig for at finde en anden rejseleder. Skyldes rejselederens afmelding forhold, som Horisont Rejser ikke har indflydelse på, kan vi ikke stilles til ansvar for dette, og du kan ikke gøre krav på refusion.

Delt dobbeltværelse
For at spare tillæg for enkeltværelse giver vi dig mulighed for at bestille delt dobbeltværelse med en anden gæst af samme køn. Såfremt vi ikke kan finde en anden kunde, der vil dele værelse pålægges der tillæg for enkeltværelse.

Persondata
Ved køb af rejse opbevarer vi dit navn, adresse og mail i vores database. Vi videregiver ikke disse oplysninger til tredje part.

Kundens ansvar

Det er dit ansvar som kunde at returnere bestillingsformular og fotokopi af dit pas til os samt sikre rettidig betaling af depositum. Ved bestilling skal du opgive dit navn som det fremgår af dit pas. Det er ligeledes dit ansvar at have gyldigt visum og pas (gyldigt mindst 6 måneder efter rejsens begyndelse). Udebliver du fra aftalte afgangssteder eller rejsetidspunkter, eller kan du ikke tiltræde rejsen på grund af problemer med pas, visum eller andre rejsedokumenter, kan du ikke opnå godtgørelse fra Horisont Rejser. Ved rejser, der inkluderer Syrien og Iran, må dit pas ikke indeholde israelske stempler.