Gode råd til den ansvarlige rejse

Ligesom vi til dagligt tager ansvar for, at vores handlinger ikke er til skade for andre eller verden omkring os, så bør vi påtage os det samme ansvar, når vi rejser. For at reducere risikoen for uhensigtsmæssige, negative konsekvenser i forbindelse med din rejse anbefaler Horisont Rejser at du følger disse fem punkter. Under hvert punkt har vi endvidere inkluderet eksempler på måder at efterleve de enkelte anbefalinger.

1. Accepter og respekter at forholdene i destinationsområdet er anderledes end herhjemme.

– Sæt dig ind i de overordnede politiske, historiske og kulturelle forhold på destinationen, inden du rejser.

– Klæd og opfør dig sådan, at du ikke krænker lokale skikke og traditioner.

– Hav de anderledes forhold og omstændigheder i destinationsområdet for øje, når du fortæller om din rejse efter hjemkomsten – overvej konsekvenserne af de indtryk du videregiver til andre af destinationen.

2. Start med en respektfuld dialog: Du kan lære ligeså meget af lokalbefolkningen, som de kan lære af dig.

– Lær at bruge almindelige høflighedsfraser og husk at sige ”tak”.

– Fortæl gerne om din egen del af verden men undgå at være belærende.

– Fordøm ikke men spørg i stedet ind til, hvorfor tingene gøres, som de gør – der er oftest er en fornuftig forklaring.

3. Respekter lokalbefolkningens ret til et værdigt liv: Accepter ikke at omstændigheder så som fattigdom resulterer i udnyttelse af mennesker i destinationsområderne.

– Spørg altid inden du tager et foto og respekter et ”nej”.

– Overvej konsekvenserne af dine gaver til tiggere – hjælper de til højnet livskvalitet, eller er de med til at fastholde tiggeren i en ulykkelig situation?

– Fordøm sexturisme og udnyttelse af svage og udsatte mennesker i destinationsområderne. Gør rejsearrangørerne opmærksomme på problemet, hvis du bemærker noget under rejsen.

4. Vær opmærksom på at dine handlinger og valg i forhold til rejsen påvirker miljøet og naturen.

– Tag stilling til hvordan du vil forholde dig til CO2-udledningen i forbindelse med din rejse og overvej at støtte de mennesker som påvirkes direkte af klimaforandringerne samt at tage på få længerevarende rejser frem for på mange kortvarige rejser.

– Vær særlig opmærksom på konsekvenserne af dine handlinger når du færdes i naturen – forstyr ikke vilde dyr og efterlad ikke affald.

– Undgå at miljøet belastes unødigt for eksempel ved at spare på el og vand på hotellet, bruge de samme håndklæder i flere dage og ved at undgå madspild.

5. Stil krav til din rejseudbyder: Spørg ind til hvorledes din rejseudbyder sikrer sig, at samarbejdet med lokale samarbejdspartnere bidrager til højnet livskvaliteten for lokalbefolkningen og et sundere miljø i destinationsområderne.

– Accepter ikke hvis din rejsearrangør er skyld i urimelige arbejdsvilkår, bryder loven, forsager uoprettelige skader på naturen eller skænder lokalkulturen for turisternes skyld.

– Insister på en sandfærdig og fyldestgørende gengivelse af forholdene på destinationen, accepter ikke et usandt glansbillede.

Spørg gerne ind til hvorledes Horisont Rejser sikrer ansvarlighed på rejsen og gør opmærksom på det, hvis du mener, at vi kan gøre det bedre.