[BLOG] Bæredygtig turisme

08-01-2016

Turisme er en af verdens største industrier, der i mange fattige lande bidrager væsentligt til landets BNP. Turistindustrien er således det væsentligst indtægtsgrundlag for mange lande i det globale syd, det der før blev kaldt u-lande.

Stigende efterspørgsel
Derfor har turismeindustriens aktører et ansvar overfor de mennesker, som påvirkes, samt i forhold til miljøet, der tager skade af turismeaktiviteterne.

Det er med turistattraktioner, som det er med mange andre varer – investerer man i udvikling af gode produkter, så stiger efterspørgslen på produkterne. Flere og flere turister efterspørger attraktioner, der på autentisk vis afspejler destinationsområdernes kultur, samfund og miljø. Ved at sikre, at destinationsområderne ikke lider overlast i forbindelse med turistbesøg, er der større sandsynlighed for vedvarende og stigende efterspørgsel.
      
Der er heldigvis mange danske rejsebureauer, der viser samfundsansvar når det handler om at udvikle nye rejsedestinationer. Hos Horisont Rejser tager vi udgangspunkt i, at større ansvarlighed før, under og efter rejsen fører til bedre rejseoplevelser og bæredygtige destinationsområder, og herigennem til mere eftertragtede produkter med længere levetid. Vores opfattelse beror på, at hvis rejsende og rejsebranchen aktivt forsøger at værne om destinationsområder, så vil det i mindre omfang føre til forringelse af områdernes attraktionsværdi. Attraktionsværdien udgøres jo netop af blandt andet områdernes kulturelle og naturlige særpræg og dermed af menneskene og miljøet i destinationsområderne.

Ansvarlig turisme sikres ikke af én turismeaktør alene. Det er nødvendigt, at såvel kunder som private og offentlige aktører i både destinationsområderne og i Danmark arbejder sammen om at skabe bæredygtig turismeudvikling.

De menneskelige og samfundsmæssige udfordringer
Rejsebranchen bør lægge vægt på både sociale og miljømæssige aspekter af ansvarlighed i forbindelse med kundernes rejseaktiviteter. Horisont Rejser tilbyder rejser med et højt fagligt indhold med fokus på samfund og kultur. Det er derfor oplagt, at vi har fokus på de menneskelige og samfundsmæssige udfordringer i destinationsområderne herunder konsekvenserne af turisme.

Da turisme og international rejseaktivitet er forbundet med massive forureningsproblemer, er en del af Horisont Rejsers CSR-aktiviteter dedikeret oplysning om de miljømæssige konsekvenser af flyrejser og øget pres på naturressourcerne i destinationsområderne. Derfor har vi netop introduceret en miljøpulje, hvor midler fra Horisont Rejser og fra vores kunder vil blive brugt til at støtte projekter med fokus på CO2-udledningens konsekvenser for fattige og udsatte i destinationsområderne. Det er vigtigt for os, at vores kunder får indsigt i og forstår disse problemstillinger, og vores kunder skal derfor have mulighed for at besøge projekter for at lære om klimatilpasning og klimaforandringernes konsekvenser.

Vi tror på, at vores kunder er bevidste forbrugere, der har en holdning til det, de køber og tager stilling til det, som de får indblik i på deres rejse. Derfor har vi også et håb om, at når de lærer om de globale og lokale udfordringer, som præsenteres af vores rejseledere og samarbejdspartnere rundt om i verden, så vil det medføre et ønske om at hjælpe og gøre en forskel.

En bedre rejseoplevelser for kunderne
Investeringen i CSR har betydning for Horisont Rejsers produkter i forhold til udvælgelsen af de samarbejdspartnere og ansatte, der står bag vores rejser. Vi lægger vægt på at disse deler virksomhedens værdiggrundlag og holdning til ansvarlig turisme. Dette har blandt andet medført et øget fokus blandt vores rejseledere på lokale udfordringer i destinationsområderne, hvilket har medvirket til, at vores kunder får et mere fyldestgørende og sandfærdigt billede af destinationsområdet, end de ville have fået, hvis vores rejseledere havde valgt at vise et overfladisk glansbillede.

Forventningerne til resultatet af CSR-indsatsen er derfor blandt andet, at vores produkter bliver bedre og vores kunder får en bedre rejseoplevelser, samtidig med at de får en større forståelse af lokale og globale udfordringer.

Måske kan det i sidste ende vise sig at blive en god forretning.
Peter Frederiksen
Ejer og direktør