Ansvar på rejsen

Turismeindustrien har afgørende betydning for mennesker over hele Jorden. Hos Horisont Rejser er vi af den opfattelse, at ansvarlig turismeudvikling er et fælles ansvar og til fordel for alle turismeindustriens aktører, inklusiv turisterne.

Ansvarlige rejser – fælles ansvar fælles fordele

Vi er overbeviste om, at hvis vi sammen tager ansvar for, at turismeudvikling er bæredygtig, så vil det medføre en bedre rejseoplevelse for gæsterne samt et bedre liv for de mennesker, der lever i områderne, vi besøger.

Vi mener, at rejser og læring bør gå hånd i hånd. Derfor lægger vi vægt på at give et så fyldestgørende og sandfærdigt billede som muligt af de områder, vi besøger. Vi bestræber os på, at mødet imellem gæster og værter skal være respektfuldt og til gensidig fordel. Vi mener, at netop dialog er vigtig for, at både gæster og værter lærer noget under besøgene.

Vores mål

Med henblik på at sikre den gode rejseoplevelse og forbedrede leveforhold for lokalbefolkningen i de områder, vi besøger, har vi opstillet følgende mål:

– Vi vil bidrage aktivt til, at ansvarlighed i turismeindustrien bliver en samlet indsats der involverer alle aktører.

– Vi tilstræber langsigtet samarbejde med vores samarbejdspartnere med henblik på at skabe gensidige fordele og tage et fælles ansvar.

– Vi bestræber os på at levere kundeservice af høj kvalitet samt respektere og varetage vores kunders rettigheder.

– Vi vil behandle vores medarbejdere med respekt og ønsker at tilbyde tilfredsstillende og gensidigt fordelagtige ansættelses- og arbejdsvilkår.

Samarbejde med hjælpeorganisationer

Vi samarbejder med en række hjælpeorganisationer, der på udvalgte rejser fortæller vores gæster om lokale forhold og viser resultatet af deres arbejde. Det, mener vi, giver vores rejser den dybde, der gør, at vores gæster kommer hjem med ny viden og indsigt i virkeligheden i de områder, de rejser til.

Filosofien bag samarbejdet med lokale og danske hjælpeorganisationer er, at vi bidrager økonomisk til projekter, der forbedrer levevilkårene for fattige og udsatte grupper, samtidig med at vi giver vores gæster en unik oplevelse, hvor de med selvsyn får mulighed for at se behovet for støtten samt resultaterne af den.

 

Horisontpuljen

Vi har etableret en støttepulje, hvor vores kunder sammen med os kan støtte udvalgte projekter, som de hjælpeorganisationer, vi samarbejder med, har arbejdet på igennem en længere årrække. Vi ønsker at støtte en bæredygtig udvikling i destinationsområderne. Derfor støtter vi udelukkende organisationer med gode resultater fra mange års erfaring med udviklingsarbejde.

Filosofien bag etableringen af Horisontpuljen er at give vores gæster indsigt i og mulighed for, at støtte i forhold til nogle af de udfordringer, som lokalbefolkningen står med til dagligt. Derfor besøger vi projekterne på nogle af vores ture for på den måde at give mulighed for dialog imellem gæster og værter samt indsigt i virkeligheden i de områder, vi besøger.

 

Opfordring til fælles indsats

Vi tror på, at vores gæster er bevidste forbrugere, der har en holdning til det, de køber, og tager stilling til det, som de får indblik i på deres rejse. Vi forsøger aktivt at oplyse vores kunder om vores holdning til ansvarlighed på rejsen samt give dem gode råd til, hvordan de kan bidrage til ansvarlig turismeudvikling.

Det samme er gældende for vores samarbejdspartnere. Vi oplyser dem om vores holdning til ansvarlighed i turismeindustrien og opfordrer dem til at dele deres holdning til og erfaringer med ansvarlig turisme. Vi forsøger hermed sammen at blive bedre til at passe på de områder, vi besøger.

 

Det er en løbende proces

Vi holder os løbende orienteret om forskning og udvikling omkring, hvordan vi sikrer ansvarlighed i turismeindustrien. Dette gør vi blandt andet ved at inviterer studerende på landets universiteter til at basere deres projekter om virksomheders sociale ansvar (CSR) på os og vores kunder. Hertil kommer, at vi samarbejder med Erhvervsstyrelsen og Dansk Standart om at implementere ISO2600 samt med Travelife om at forbedre vores interne procedurer.