Ansvar på rejsen

Turismeindustrien har afgørende betydning for mennesker over hele Jorden. Hos Horisont Rejser er vi af den opfattelse, at ansvarlig turismeudvikling er et fælles ansvar og til fordel for alle turismeindustriens aktører, inklusiv turisterne.

Ansvarlige rejser – fælles ansvar fælles fordele

Vi er overbeviste om, at hvis vi sammen tager ansvar for, at turismeudvikling er bæredygtig, så vil det medføre en bedre rejseoplevelse for gæsterne samt et bedre liv for de mennesker, der lever i områderne, vi besøger.

Vi mener, at rejser og læring bør gå hånd i hånd. Derfor lægger vi vægt på at give et så fyldestgørende og sandfærdigt billede som muligt af de områder, vi besøger. Vi bestræber os på, at mødet imellem gæster og værter skal være respektfuldt og til gensidig fordel. Vi mener, at netop dialog er vigtig for, at både gæster og værter lærer noget under besøgene.

Vores mål

Med henblik på at sikre den gode rejseoplevelse og forbedrede leveforhold for lokalbefolkningen i de områder, vi besøger, har vi opstillet følgende mål:

– Vi vil bidrage aktivt til, at ansvarlighed i turismeindustrien bliver en samlet indsats der involverer alle aktører.

– Vi tilstræber langsigtet samarbejde med vores samarbejdspartnere med henblik på at skabe gensidige fordele og tage et fælles ansvar.

– Vi bestræber os på at levere kundeservice af høj kvalitet samt respektere og varetage vores kunders rettigheder.

– Vi vil behandle vores medarbejdere med respekt og ønsker at tilbyde tilfredsstillende og gensidigt fordelagtige ansættelses- og arbejdsvilkår.

 

Horisontpuljen

I 2013 etablerede Horisont Rejser en pulje, hvor vi sammen med vores gæster støtter udvalgte projekter. Vi støtter udelukkende organisationer, som kan påvise gode og stabile resultater af deres arbejde og vi udvælger specifikke projekter, som vi støtter med donationer og igennem oplysningsarbejde. Projekterne har som oftest til formål at skabe bedre levevilkår for udsatte befolkningsgrupper i nogle af de områder, som vi rejser til, og fokuserer på børn, uddannelse og sundhed. Dette er områder, som ligger Horisont Rejser på sinde og som vi ved, at vores gæster også prioriterer højt.

Vi vægter gennemsigtighed højt, både hos os selv og hos de velgørenhedsorganisationer, som vi samarbejder med. Derfor støtter vi så konkrete projekter som muligt og omtaler projekterne på vores hjemmeside. Dette giver vores gæster mulighed for at følge deres bidrag hele vejen til den endelige modtager af vores fælles støtte og samtidig få et indtryk af, hvad støtten går til og hvilken vigtig forskel den gør for modtagerne.

SOS Børnebyerne

Horisontpuljen har siden 2018 samarbejdet med SOS Børnebyerne. SOS Børnebyerne er en veletableret organisation, som siden 1949 har givet forældreløse eller udsatte børn et trygt hjem og adgang til uddannelse og sundhed. SOS Børnebyerne er til stede verden over og udfører opsøgende socialt arbejde, uddanner SOS-mødre og giver børn og unge en tryg opvækst i særlige børnebyer. Horisontpuljen støtter børnebyerne i Phnom Penh i Cambodja og Luang Prabang i Laos. Begge lande og byer indgår i Horisont Rejsers program og vi ønsker at være med til støtte landenes udvikling på lang sigt. Vores fælles støtte er med til at finansiere de to børnebyer og sørge for uddannede lærere i skolen og pædagoger i børnehaven, mad på bordet og kærlig omsorg fra voksne, som påtager sig forældrerollen for børnene og giver dem et familieliv. Derudover går en del af bidraget også til arbejde i lokalområderne i Phnom Penh og Luang Prabang, hvilket bl.a. betyder, at børn udenfor børnebyerne også kan gå i SOS-skolen og få en uddannelse. En stor del af både Laos’ og Cambodjas befolkninger lever i fattigdom og støtten kan være med til at højne levestandarden i landene og på sigt bidrage til at løfte dem ud af fattigdommen.

Vores gæster har på nogle rejser igennem tiden haft mulighed for at besøge visse af de projekter, som vi sammen har støttet. Det er dog ikke muligt i disse år, da vi støtter SOS Børnebyerne. Her vil det hverken være etisk forsvarligt eller praktisk muligt at sende grupper ud at besøge børnebyerne, da det vil være forstyrrende for børnenes hverdag.

Sådan støtter du

Midlerne til vores støttepulje kommer fra vores gæster og fra Horisont Rejser. Som rejsedeltager har du mulighed for at donere 100 kr. til Horisontpuljen, og gør du det, donerer vi et tilsvarende beløb. 

Donationen er frivillig, men vi håber på, at vores gæster med dette beskedne beløb vil støtte et godt formål. Alle vores fælles donationer går ubeskåret til projekterne.

 

Opfordring til fælles indsats

Vi tror på, at vores gæster er bevidste forbrugere, der har en holdning til det, de køber, og tager stilling til det, som de får indblik i på deres rejse. Vi forsøger aktivt at oplyse vores kunder om vores holdning til ansvarlighed på rejsen samt give dem gode råd til, hvordan de kan bidrage til ansvarlig turismeudvikling.

Det samme er gældende for vores samarbejdspartnere. Vi oplyser dem om vores holdning til ansvarlighed i turismeindustrien og opfordrer dem til at dele deres holdning til og erfaringer med ansvarlig turisme. Vi forsøger hermed sammen at blive bedre til at passe på de områder, vi besøger.

 

Det er en løbende proces

Vi holder os løbende orienteret om forskning og udvikling omkring, hvordan vi sikrer ansvarlighed i turismeindustrien. Dette gør vi blandt andet ved at inviterer studerende på landets universiteter til at basere deres projekter om virksomheders sociale ansvar (CSR) på os og vores kunder. Hertil kommer, at vi samarbejder med Erhvervsstyrelsen og Dansk Standart om at implementere ISO2600 samt med Travelife om at forbedre vores interne procedurer.